jakab albert zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar néprajzi bibliográfia
    év 1653 1731 1762 1768 1771 1778 1783 1786 1794 1796 1799 1801 1804 1809 1811 1818 1819 1824 1832 1833 1836 1837 1838 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1851 1852 1853 1854 1856 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    57 tétel lapozás: 1-30 | 31-57

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

BALOGH Jolán: Mátyás-kori, illetve későreneszánszkori hagyományok továbbélése műveltségünkben. Ethnographia. LIX. évf. (1948) 1–4. sz. 13–26.

BÉL Mátyás: Értekezés a magyarok öltözetéről és szokásairól. In: Uő: Magyarország népének élete 1730 táján. Válogatta, sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta Wellmann Imre. (Történetírók Tára.) Gondolat. Budapest, 1984 447–478.

DÓZSA Katalin, F.: A Muskátli című kézimunkaújság és a magyaros öltözködési mogalom az 1930-as évkben. Ethnographia. C. évf. (1989) 1–4. sz. 329–341.

DUNĂRE, Nicolae: Román, magyar és szász népviselet Erdélyben a XVII–XVIII. század fordulóján. Művelődés. XXXVII. évf. (1984) 10. sz. 33–37.

FLÓRIÁN Mária: „Aszszonyi Magyar Öltözet, ’mely Válból és szoknyából áll.” Ethnographia. CIV. évf. (1993) 1. sz. 1–9.

FLÓRIÁN Mária: Úri és paraszti bőrruhák. A szűcsvirágozás kezdetei. Néprajzi Értesítő. LXXV. évf. (1993) 85–95.

FLÓRIÁN Mária: 18. századi hatások a magyar női parasztviselet elemeiben. (Vállas szoknya – pruszlik és rokolya.) In: Paládi-Kovács Attila (főszerk.): Népi Kultúra - Népi Társadalom. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve XVII. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1993 107–137.

FÜLEMILE Ágnes: Viseletábrázolások a 16–17. századi grafikában. Ars Hungarica. (1989) 2. sz. 115–132.

FÜLEMILE Ágnes: Magyar vonatkozású viseletábrázolások a 18. századi sokszorosított grafikában. In: Paládi-Kovács Attila (főszerk.): Népi Kultúra - Népi Társadalom. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve XVII. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1993 139–164.

FÜLEMILE Ágnes: A kasmír sál a 19. századi európai divatban. In: Gazda Klára – Tötszegi Tekla (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 14. Tanulmányok Szentimrei Judit 85. születésnapjára. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2006 43–61.

GÁBORJÁN Alice: A magyar népviselet. Kísérlet egy összefoglalásra. Néprajzi Értesítő. XLIX. évf. (1967) 167–185.

GÁBORJÁN Alice: Erdélyi férfiviselet. In: Uő: Magyar népviseletek. Kísérlet egy összefoglalásra. Néprajzi Értesítő. LVIII. évf. (1976) 65–69.

GÁBORJÁN Alice: Erdélyi női viselet. In: Uő: Magyar népviseletek. Kísérlet egy összefoglalásra. Néprajzi Értesítő. LVIII. évf. (1976) 69–81.

GÁBORJÁN Alice: Keleti elemek a magyar ruházatban. Néprajzi Értesítő. LXVII–LXX. évf. (1985–1988) 19–53.

GÁBORJÁN, Alice: Östliche Züge in der ungarischen Tracht. Acta Ethnographica. XXXV. évf. (1989) 3–4. sz. 195–259.

GÁBORJÁN Alice: Néhány barokk elem a magyar népviseletben. Néprajzi Értesítő. LXXV. évf. (1993) 65–83.

GÁBORJÁN, Alice: Elemente aus der Landnahmezeit in der ungarischen kleidung mit besonderer berücksichtigung der ungarischen volkstracht. Acta Ethnographica Hungarica. XLI. évf. (1996) 1–4. sz. 93–110.

GALAVICS Géza: Erdélyi viseletalbumok a XVII–XVIII. századból. In: Király László (szerk.): Régi erdélyi viseletek. Viseletkódex a XVII. századból. Az előszót Jankovics József, a kísérő tanulmányt Galavics Géza és R. Várkonyi Ágnes írták. Európa Kiadó. Budapest, 1990 57–131.

GAZDA Klára: A 19–20. századi székelyföldi népviselet jelei. In Voigt Vilmos – Balázs Géza (szerk.): A magyar jelrendszerek évszázadai. Magyar Szemiotikai Társaság. Budapest, 1998 81–120.

GÖNYEY Sándor: A gyimesi csángó mennyasszony öltözete. Ethnographia. LI. évf. (1940) 4. sz. 486–487.

GÖNYEY Sándor: A kalotaszegi népviselet hatása a szilágysági és kőrösmenti románság viseletére. Ethnographia. LV. évf. (1944) 2. sz. 95–96.

GYÖRFFY István: A cigányok viseletének rendszabályozása Bihar vármegyében 1784-ben. A Falu. 1921. 2. sz.

HALASY Márta: Népviseletek úri és polgári használatban. Ethnographia. C. évf. (1989) 1–4. sz. 303–312.

HAÁZ Ferenc: Az erdélyi magyar népviselet. Ifjú Erdély. XVII. évf. (1938) 2. sz. 33–34.

HAÁZ F. Rezső – HAÁZ Sándor: Erdélyi viseletek. Szerkesztette Petrás Anna. Művelődési Központ. Budapest, 1993

HAÁZ Sándor: Tánc – mozgás – viselet. Korunk. XXXII. évf. (1973) 7. sz. 1024–1028.

JANKOVICS József: Régi magyar irodalmunk „viseletképe”. In: Király László (szerk.): Régi erdélyi viseletek. Viseletkódex a XVII. századból. Az előszót Jankovics József, a kísérő tanulmányt Galavics Géza és R. Várkonyi Ágnes írták. Európa Kiadó. Budapest, 1990 5–21.

KARDALUS János – SECOŞAN, Elena – KÓSA-SZÁNTHÓ Vilma: Népviselet. Csíkszereda, 1979

KIRÁLY László (szerk.): Régi erdélyi viseletek. Viseletkódex a XVII. századból. Az előszót Jankovics József, a kísérő tanulmányt Galavics Géza és R. Várkonyi Ágnes írták. Európa Kiadó. Budapest, 1990

KOVÁCS KISS György: Polgári viselet és ékszerek a 17. századi Kolozsváron. Korunk. 3. f. V. évf. (1994) 7. sz. 113–118.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék