jakab albert zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar néprajzi bibliográfia
    év 1653 1731 1762 1768 1771 1778 1783 1786 1794 1796 1799 1801 1804 1809 1811 1818 1819 1824 1832 1833 1836 1837 1838 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1851 1852 1853 1854 1856 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    120 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-120

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

ALBERT Ernő (szerk.): A sepsiszentgyörgyi 1. számú líceum monográfiája. 1859–1969. Sepsiszentgyörgy, 1968

ALBERT Ernő: Sepsiszentgyörgy, Székely Mikó Kollégium. Erdélyi Tükör. VIII. évf. (1996) 3. sz. 9–15.

ALBERT Ernő: Cigányok oktatása egy háromszéki (Románia) iskolában. Közös Út. VIII. évf. (1999) 2–3. sz. 43–48.

ANTAL Árpád: A szelek dühében. (A kézdivásárhelyi skóla történetéből a 300. évfordulón.) Fórum (Megyei Tükör melléklete). 1980. dec.

BAKK Pál: A szentkatolnai iskolai oktatás történetéből. Művelődés. XLIX. évf. (1996) 11. sz. 47–48.

BAKÓ Botond: A nagyenyedi Bethlen Kollégiumról. Honismeret. XXVIII. évf. (2000) 6. sz. 71–77.

BENCZÉDI Pál: A volt kolozsvári unitárius kollégium könyvtárának kézirattáráról. In: Bodor András – Cselényi Béla – Jancsó Elemér – Jakó Zsigmond – Szabó T. Attila (szerk.): Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. (A Bolyai Tudományegyetem Kiadványai, I. Tanulmányok.) Tudományos Könyvkiadó. Kolozsvár, 1957 33–45.

BENDA Kálmán: Ferences iskola Esztelneken a XVII. században. In: Zombori István (szerk.): Az értelmiség a 16–17. században. Szeged, 1988 131–138.

BENKŐ András: A romániai magyar felsőfokú zenei oktatás történetének vázlata. Erdélyi Múzeum. LIX. évf. (1997) 1–2. sz. 220–231.

BENKŐ Samu: A marosvásárhelyi kollégium diákjainak művelődési törekvései a múlt század harmincas éveiben. In: Bodor András – Cselényi Béla – Jancsó Elemér – Jakó Zsigmond – Szabó T. Attila (szerk.): Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. (A Bolyai Tudományegyetem Kiadványai, I. Tanulmányok.) Tudományos Könyvkiadó. Kolozsvár, 1957 46–57.

BENKŐ Samu: Székely diákok harca a Habsburg-hatalommal a tanulás jogáért. Korunk. XXIX. évf. (1970) 7. sz. 1109–1120.

BENKŐ Samu: A kolozsvári egyetemalapítás és az Erdélyi Múzeum-Egyesület. Erdélyi Múzeum. LIX. évf. (1997) 3–4. sz. 358–359.

BERECZ Gyula: Háromszék-megye iskoláinak története. Sepsiszentgyörgy, 1890

BERECZ Gyula: Háromszék-Vármegye népoktatási intézményeinek története. Néhány hazai közoktatásügyünk történetéhez. Brassó, 1893

BINDER Pál: Deákjárás Háromszék és Barcaság között. Az Ige. II. évf. (1991) 9. sz. 10.

BIRÓ A. Zoltán: Iskola és társadalom. A romániai magyar oktatási/nevelési szerkezet a társadalom szemszögéből. Iskolakultúra. V. évf. (1995) 11–12. sz. 102–104.

BIRÓ A. Zoltán: Stratégiai javaslatok a székelyföldi főiskolai szintű képzési szerkezet kialakításához. In: Túros Endre (szerk.): Változásban? Elemzések a romániai magyar társadalomról. (Helyzet Könyvek.) KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja–Pro-Print Könyvkiadó. Csíkszereda, 1995 93–104.

BIRÓ A. Zoltán – BODÓ Julianna – GAGYI József – TÚROS Endre: A túlélés vonzásában. Helyzetelemző tanulmány a romániai magyar oktatási/nevelési szerkezetről. In: Túros Endre (szerk.): Változásban? Elemzések a romániai magyar társadalomról. (Helyzet Könyvek.) KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja–Pro-Print Könyvkiadó. Csíkszereda, 1995 67–91.

BIRÓ Vencel: A kolozsmonostori belső jezsuita rendház és iskola Bethlen és a Rákóczy fejedelmek idejében. Erdélyi Múzeum. XXXVI. évf. (1931) 4–6. sz. 117–130.

BIRÓ Vencel: A kolozsvári jezsuita egyetem szervezete és építkezései a XVIII. században. Erdélyi Múzeum. L. évf. (1945) 1–2. sz. 1–13.

BIRÓ Vencel: A kolozsvári jezsuita egyetem szervezete és építkezései a XVIII. században. (Erdélyi Tudományos Füzetek, 192.) Erdélyi Múzeum-Egyesület. Kolozsvár, 1945

BISZTRAY Gyula – SZABÓ T. Attila – TAMÁS Lajos (szerk.): Erdély magyar egyeteme. Erdélyi Tudományos Intézet. Kolozsvár, 1941

BODOR Domokos (szerk.): A Sepsi Szentgyörgyi Székely-Mikó tanoda értesítője az 1880–81-es iskolai évről. Sepsiszentgyörgy, 1881

BOGA Alajos: A katolikus iskolázás múltja Erdélyben. Kolozsvár, 1940

BUZÁS Pál: Iskolai ünnepélyek a századfordulón Bánffyhunyadon (1890–1905). Kalotaszeg. Új sorozat. X. évf. (1999) 11. sz. 1–2.

BUZÁS Pál: A bánffyhunyadi kisdedóvoda keletkezéstörténete. Kalotaszeg. Új sorozat. XI. évf. (2000) 9. sz. 7.

COROI Artúr: Adalékok Háromszék iskolatörténetéhez. Cs. Bogáts Dénes bejegyzései Berecz Gyula: Háromszék-vármegye népoktatási intézeteinek története című könyvében. (Erdélyi Tudományos Füzetek, 225.) Erdélyi Múzeum-Egyesület. 1998 1998.

CSEREY Zoltán: Az oktatás helyzete Háromszéken a székely határőrség korában (1764–1848). In: Boér Hunor (szerk.): Acta – 1996. II. Székely Nemzeti Múzeum–Csíki Székely Múzeum–Erdővidéki Múzeum. Sepsiszentgyörgy–Csíkszereda, 1997 113–118.

CSUTAK Vilmos: A Sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium története (1859–1909). In: Kollégiumi Értesítő 1909–1910. Sepsiszentgyörgy, 1910 28–67.

CSUTAK Vilmos: A Sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium harmadik évi értesítője 1917–1979. Sepsiszentgyörgy, 1919

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék