jakab albert zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar néprajzi bibliográfia
    év 1653 1731 1762 1768 1771 1778 1783 1786 1794 1796 1799 1801 1804 1809 1811 1818 1819 1824 1832 1833 1836 1837 1838 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1851 1852 1853 1854 1856 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    27 tétel lapozás: 1-27

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

ÁCS Károly: Virágok a román (oláh) népköltészet mezejéről. Budapest, 1858

ALMÁSI István – OLOSZ Katalin: Magyargyerőmonostori népköltészet. A szöveggyűjtemény Olosz Katalin, a dallamgyűjtemény Almási István munkája. Irodalmi Könyvkiadó. Bukarest, 1969

ARANY László – GYULAI Pál: Elegyes gyűjtések Magyarország és Erdély különböző részeiből. (Magyar Népköltési Gyűjtemény, I.) Pest, 1872

BALÁZS Márton: Adatok Háromszék vármegye néprajzához. Sepsiszentgyörgy, 1942

FARAGÓ József: Konsza Samu népköltési gyűjteménye elé. Utunk. XI. évf. (1956) 38. sz. 2.

HODOSIN M. Margit: A román népköltészet Balázsfalva vidékén. Balázsfalva, 1915

KEŐVÁRY László: Székely népköltészet. Hölgyfutár. III. évf. (1852) 140. sz. 563., 142. sz. 572., 143. sz. 577–578., 146. sz. 489–590., 150. sz. 605–607., 154. sz. 622–623.

KONSZA Samu: Háromszéki magyar népköltészet. Konsza Samu gyűjteménye. Szerkesztette. és a bevezetőt írta Faragó József. A kezdő- és a zárórajzokat F. Halay Hajnal készítette. Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó. Marosvásárhely, 1957

KOVÁCS Ferenc: Iratosi kertek alatt. Kisiratosi népköltészet. Gyűjtötte Kovács Ferenc. Szerkesztette és a bevezetőt írta Faragó József. Illusztrálta és a borítólapot rajzolta Tenkei R. Lívia. Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó. Bukarest, 1958

KRIZA János: Vadrózsák. Székely Népköltési Gyűjtemény. Kolozsvár, 1863

KRIZA János: Vadrózsák. Székely népköltési gyüjtemény. I–III. Sajtó alá rendezte és a bevezetőt írta Viski Károly. Bibliotheca. Budapest, 1943

KRIZA János: Vadrózsák. A bevezetőt írta Gunda Béla. Jegyzetekkel ellátta György László. Magyar Népművelők Társasága. Budapest, 1943

KRIZA János: Székely népköltési gyűjtemény. Összesítő válogatás a kiadott és kéziratos hagyatékból. I–II. A verses részt Gergely Pál, a meséket gondozta, a jegyzeteket és az utószót írta Kovács Ágnes. Magvető Kiadó. Budapest, 1956

KRIZA János: Vadrózsák. Kriza János népköltési gyűjteménye. Gondozta és az előszót írta Faragó József. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1975

KRIZA János: Vadrózsák. Székely Népköltési Gyűjtemény. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1987

KRIZA János: Vadrózsák. Kriza János székely népköltési gyűjteménye. Faragó József gondozásában. Második, kiegészített kiadás. Kriterion Könyvkiadó. Kolozsvár, 2002

KRIZA János – ORBÁN Balázs – BENEDEK Elek – SEBESI Jób: Székelyföldi gyűjtés. (Magyar Népköltési Gyűjtemény, III.) Budapest, 1882

MAILAND Oszkár: Székelyföldi gyűjtés. Gyűjtötte és szerkesztette Mailand Oszkár. (Magyar Népköltési Gyűjtemény, VII.) Kisfaludy Társaság. Budapest, 1905

NAGY Endre – PÉTER Sándor: Vadrózsa virága. Székelykeresztúri diákok népköltészeti gyűjtéséből. Edelény–Sepsiszentgyörgy, 2004

POZSONY Ferenc: Szeret vize martján. Moldvai csángómagyar népköltészet. A klézsei Lőrinc Györgyné Hodorog Lucától gyűjtötte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Pozsony Ferenc, a dallamokat hangszalagról lejegyezte Török Csorja Viola. (Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára, 2.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1994

SZABÓ T. Attila: Magyargyerőmonostori népköltészet. Igaz Szó. XVII. évf. (1969) 871–878.

SZABÓ T. Attila: Magyargyerőmonostori népköltészet. In: Uő: Tallózás a múltban. Válogatott tanulmányok, cikkek. VI. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1985 322–332.

SZENDREY Zsigmond: Nagyszalontai gyűjtés. Gyűjtötte a Folklore Fellows magyar osztályának nagyszalontai gyűjtőszövetsége. Kodály Zoltán közreműködésével szerkesztette Szendrey Zsigmond. (Magyar Népköltési Gyűjtemény, XIV.) Kisfaludy Társaság. Budapest, 1924

VERESS Sándor: Moldvai gyűjtés. Gyűjtötte Veress Sándor. Szerkesztették Berlász Melinda és Szalay Olga. (Magyar Népköltési Gyűjtemény, XVI.) Magyar Néprajzi Társaság–Múzsák Kiadó. Budapest, 1989

WLISLOCKI Henrik: Az erdélyi cigány népköltészet. Gyűjtötte és fordította Wlislocki Henrik. (Olcsó Könyvtár, 189. Új sorozat, 485.) Budapest, 1885

WLISLOCKI, Heinrich: Volksdichtungen der siebenbürgischen und südungarischen Zigeuner. Gesammelt und aus unedirten Originaltexten übersetzt von H[einrich]. v[on]. W[lislocki]. [Erdélyi cigány népköltészet. Gyűjtötte és kiadatlan eredeti szövegekből fordította Wlislocki Henrik.] Wien, 1890

(n. n.) Flori alese – Leánynéző. Román és magyar népköltészeti gyűjtemény. Sepsiszentgyörgy, 1969

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék