jakab albert zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar néprajzi bibliográfia
    év 1653 1731 1762 1768 1771 1778 1783 1786 1794 1796 1799 1801 1804 1809 1811 1818 1819 1824 1832 1833 1836 1837 1838 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1851 1852 1853 1854 1856 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    25 tétel lapozás: 1-25

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

ASZTALOS Enikő: Aktualizált rigmusok és ateista esküvői szertartás az 50-es évekből. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 7. Írás, írott kultúra, folklór. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1999 138–159.

BOLDIZSÁR ZEYK Imre: A karácsony köszöntése a kalotaszegi Mérában. Honismeret. XXV. évf. (1997) 6. sz. 35–36.

FARAGÓ József: Bartók [Béla] román kolindagyűjteménye. Igaz Szó. XVIII. évf. (1970) 9. sz. 402–412.

FARAGÓ József: Pásztorkolinda. Utunk. XXV. évf. (1970) 42. sz. 4.

FARAGÓ József: Bartók [Béla] román kolindarendszerezése. Fáklya. XXV. évf. 1979. szept. 25. 224. sz. 2.

FARAGÓ, József: Typologien der Rumänischen Volkspoesie von Béla Bartók. Acta Ethnographica. XXV. évf. (1976) 1–2. sz. 107–118.

FARAGÓ József: Bartók Béla román kolindagyűjteménye. In: Uő: Ismét a balladák földjén. Válogatott tanulmányok cikkek. Kriterion Könyvkiadó. Kolozsvár, 2005 493–507.

KÁROLY S. László: „Jaj nekem, szomorú életem!” (A szövegformulák főbb típusai siratóénekeinkben.) In: Ortutay Gyula (főszerk.): Népi Kultúra – Népi Társadalom. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának Évkönyve IX. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1977 307–328.

KÁROLY S. László: Formulaszerűség, alkotásmód siratóénekeinkben. In: Ortutay Gyula (főszerk.): Népi Kultúra – Népi Társadalom. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának Évkönyve XI–XII. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1980 373–409.

OLÁH Sándor: Rituális beszéd a homoródalmási temetésen. Néprajzi Látóhatár. V. évf. (1996) 3–4. sz. 151–165.

POZSONY Ferenc: Gyimesfelsőloki betlehemezés. Művelődés. XLII. [XLVI.!] évf. (1993) 12. sz. 28–31.

POZSONY Ferenc: Egy gyimesvölgyi köszöntővers szövegelemzése. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 1. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1993 148–163.

POZSONY Ferenc: Román kolindák és magyar karácsonyi énekek motívumegyezései. In: Eperjessy Ernő – Grin Igor – Krupa András (szerk.): Az együttélés évezrede a Kárpát-medencében. (A Duna-medence népei együttélésének tükröződése a néphagyományban. – A VI. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai. Békéscsaba, 1996 október 2–3–4.) Békéscsaba–Debrecen, 1998 225–244.

SCHRAM Ferenc: Egy száz éves karácsonyi köszöntő. Néprajzi Közlemények. V. évf. (1960) 3–4. sz. 315.

ŞULIŢEANU, Ghizela: Ein archaisches Zeugnis in der siebenbürgisch-sächsischen Folklore. Die Totenklage (Klauen) im prosa-melopoetischen System. [Az erdélyi szász folklór egy archaikus eleme. A siratóének az énekes próza rendszerében.] Studia Musicologica. XXXVI. évf. (1995) 1–2. sz. 91–133.

SZABÓ László: Várasfenes halottbúcsúztatói és a nagyarnyelvűség. Múzeumi levelek. (1993) 71–72. sz. 253–275.

SZABÓ László: A magyarnyelvűség és Várasfenes halottbúcsúztatói. In: Uő: Társadalom, etnikum, identitás. (Folklór és etnográfia, 91.) KLTE. Debrecen, 1996 105–119.

SZENIK Ilona: Adalékok egy sirató-típus dallamrokonságához. Zenetudományi írások. (1977) 53–86.

SZENIK, Ilona: Aspectele bilingve în bocetele din Cîmpia Transilvaniei. Samus. I. évf. (1978) 173–178.

SZENIK, Ilona: Pe marginea unor parodii de bocet. Samus. III. évf. (1979–1980) [1982] 70–74.

SZENIK, Ilona: Tipuri melodice în bocetele maghiare din România. Anuarul Arhivei de Folclor VIII–XI. (1987–1990) 223–239.

SZENIK Ilona: Rögtönzés a siratóban. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. XXXV. évf. (1991) 1. sz. 43–63.

SZENIK Ilona: Common tune-types in Rumanian, Hunagarian and German laments in Transylvania. [Az erdélyi román, magyar és szász siratórepertoár közös dallamtípusai.] In: Krupa András – Eperjessy Ernő – Barna Gábor (szerk.): Kultúrák találkozása – kultúrák konfliktusai. (Az V. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai. Békéscsaba, 1993. október 7–8–9. Magyar Néprajzi Társaság. Békéscsaba–Budapest, 1995 436–440.

TÁZLÓI Gábor: Újesztendő köszöntő a moldvai Kalugorból. Honismeret. XXIII. évf. (1995) 6. sz. 56–58.

VERESS Regina: Kelementelki lakodalmi csujogatók. Művelődés. XXXIV. évf. (1981) 5. sz. 33–34.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék