jakab albert zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

1916: 56 tétel lapozás: 1-30 | 31-56

HELLEBRANT Árpád (összeáll.): Néprajzi könyvészet 1914-ről. Ethnographia. XXVII. évf. (1916) 1–3. sz. 119–130. 1916

GYÖRFFY István: Moldva. Földrajzi Közlemények. (1916) 479–503. 1916

GYÖRFFY István: Dél-Bihar falvai és építkezése. Néprajzi Értesítő. XVI. évf. (1915) 1–4. sz. 104–129.; XVII. évf. (1916) 1–4. sz. 99–114. 1915, 1916

KELEMEN Lajos: Adatok öt székelyföldi templom-kastély történetéhez. Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából. VII. évf. (1916) 100–119. 1916

KELEMEN Lajos: Adatok a kolozsvári képírás történetéhez. Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából. VII. évf. (1916) 165–174. 1916

KELEMEN Lajos: Szárhegyi Lázár István oltár megrendelése Lengyel Pétertől 1670-ben. Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából. VII. évf. (1916) 175–178. 1916

KELEMEN Lajos: Régi ötvös rajz-emlékek Kolozsvárt. Kolozsvári Hírlap. 1916. jan. 3. sz. 5. 1916

RÓHEIM Géza: A luczaszék. Néprajzi Értesítő. XVI. évf. (1915) 1–4. sz. 1–35.; XVII. évf. (1916) 1–4. sz. 15–52. 1915, 1916

GYÖRFFY István: Babonás hiedelmek és szokások a feketekörösvölgyi magyaroknál. Ethnographia. XXVII. évf. (1916) 1–3. sz. 81–89. 1916

SZENDREY Zsigmond: Szalontai jeles napok. Ethnographia. XXVII. évf. (1916) 1–3. sz. 73–80. 1916

GYÖRFFY István: Magyar adalékok Arany “Hamis tanu”-jának mondájához. Ethnographia. XXVII. évf. (1916) 4–5. sz. 210–211. 1916

HERRMANN Antal: Rudolf királyfi a mondában. Ethnographia. XXVII. évf. (1916) 1–3. sz. 1–16. 1916

ELEK Oszkár: Petőfi Sándor „János vitéz”-e és a népmesék. Ethnographia. XXVII. évf. (1916) 4–5. sz. 168–190. 1916

BODOR Dénes: Szólások. [Sepsiszentgyörgy.] Magyar Nyelv. XII. évf. (1916) 1. sz. 41–42. 1916

PAPP József: Szatmármegyeiek. [Szólások. Adorján.] Magyar Nyelvőr. XLV. évf. (1916) 5–6. sz. 266. 1916

PARÁSZKA Gábor: [Szólások. Dicsőszentmárton, Fogaras.] Magyar Nyelvőr. XLV. évf. (1916) 9–10. sz. 418–419. 1916

MOLDOVÁN Gergely: A szerelem a román népdalban. Erdélyi Múzeum. XXXIII–XXXIV. évf. (1916–1917) 73–102. 1916, 1917

PARÁSZKA Gábor: Népdalok. A háború dalköltése a kisküküllőmegyei Csávás-on. Magyar Nyelvőr. XLV. évf. (1916) 7–8. sz. 346–348. 1916

SEPRŐDI János: Házasító dalok. Ethnographia. XXVII. évf. (1916) 1–3. sz. 90–109. 1916

SZENDREY Zsigmond: Adalékok Arany János „Bajusz” és „A hegedű” cz. költeményeinek tárgytörténetéhez. Ethnographia. XXVII. évf. (1916) 6. sz. 295–296. 1916

ERDÉLYI Lajos: A székelyek eredete nyelvjárásaik alapján. Ethnographia. XXVII. évf. (1916) 1–3. sz. 37–46. 1916

KONSZA Samu: Nagybacon nyelvjárása. Magyar Nyelvőr. XLV. évf. (1916) 2. sz. 62–71., 3. sz. 104–113., 4. sz. 162–170., 5–6. sz. 231–236. 1916

KONSZA Samu: Nagybacon nyelvjárása. (Nyelvészeti Füzetek, 75.) Budapest, 1916

OLTYÁN Sándor: Az ige mint névszó. Magyar Nyelvőr. XLV. évf. (1916) 4. sz. 181. 1916

CSŰRY Bálint: Észbekap. Magyar Nyelvőr. XLV. évf. (1916) 1. sz. 39. 1916

KERESZTÚRY Sándor: [Tájszókról.] Magyar Nyelvőr. XLV. évf. (1916) 7–8. sz. 344. 1916

KOVÁCS Márton: Tájszókról. Magyar Nyelvőr. XLV. évf. (1916) 3. sz. 133–134. 1916

OLTYÁN Sándor: A toronyi-fakó. Magyar Nyelvőr. XLV. évf. (1916) 1. sz. 39. 1916

OLTYÁN Sándor: Csicsisgat. Magyar Nyelvőr. XLV. évf. (1916) 3. sz. 134. 1916

OLTYÁN Sándor: Bujka, bujkó, bujjbelé. Magyar Nyelvőr. XLV. évf. (1916) 4. sz. 182–183. 1916


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék