jakab albert zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

1922: 21 tétel lapozás: 1-21

HELLEBRANT Árpád (összeáll.): Néprajzi (Folklore) könyvészet 1921-ből. Ethnographia. XXXIII. évf. (1922) 1–6. sz. 111–113. 1922

KELEMEN Lajos: Mikó Imre gróf. Erdélyi Magyar Naptár. 1922. 81–85. 1922

MANZ Alfréd: Magyar szépségek. Magyar Nép. 1922. IX. 23., II. 38. 1922

PRINZ Gyula: Magyarország településformái. 1922

KELEMEN Lajos: Nyárádszereda. Magyar Nép. 1922. 12. sz. 10–12. 1922

KELEMEN Lajos: Toroczkó. Magyar Nép. VII. évf. 1922. 26. sz. 10–12. 1922

KELEMEN Lajos: Legrégibb adataink unitárius templomainkról püspöki egyházvizsgálati jegyzőkönyveinkben 1789-ig. Keresztény Magvető. (1922) 168–180. 1922

KELEMEN Lajos: Kolozsmegye ismeretlen műemlékei. (A vistai templom.) Ellenzék. IV. évf. 1922. 16. 1922

A. n. [KELEMEN Lajos]: Kolozsvári klenodiumainkról. Magyar Nép. 1922. 42. sz. 10–11. 1922

K. L. [KELEMEN Lajos]: Ötvös és könyviparművészeti emlkék. Egy magyar költőnő díszes könyvemléke. Magyar Nép. 1922. 34. sz. 9–10. 1922

K. L. [KELEMEN Lajos]: Régi céháldomások. Magyar Nép. 1922. 27. sz. 10–12. 1922

MEZEY Ernő: Húsvéti szokások a Kárpátokban. Kalocsai Néplap. 1922. 30. sz. 1922

CSŰRY Bálint: A Csaba-monda történeti csírája. Pásztortűz. 1922. 279–281. 1922

FÜLÖP Károly: A magyar hun-mondák kérdéséhez. Pásztortűz. 1922. 377–379. 1922

GREXA Gyula: A Csaba-monda és a székely hunhagyomány. Kárpátia Műhely BT. Budapest, 1922

SZENDREY Zsigmond: Magyar népmonda-típusok és tipikus motívumok. Ethnographia. XXXIII. évf. (1922) 1–6. sz. 45–64. 1922

SZENDREY Zsigmond: Adalékok a népmondák irodalmi feldolgozásához. Ethnographia. XXXIII. évf. (1922) 1–6. sz. 102–104. 1922

SOLYMOSSY Sándor: Keleti elemek népmeséinkben. (A népmesekutatás száéves jubileumára.) Ethnographia. XXXIII. évf. (1922) 1–6. sz. 30–44. 1922

BENEDEK Elek: Magyar mese- és mondavilág. Ezer év meseköltése. I. Ötödik kiadás. Athenaeum. Budapest, 1922

JUHÁSZ Gyula: A székely népballadáról. Új Élet. 1922. 24. sz. 1922

–IT: Siebenbürgen, Erdély német neve. Magyar Nyelv. XVIII. évf. (1922) 1–3. sz. 44–45. 1922


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék