jakab albert zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

1933: 64 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-64

FERENCZI Miklós (összeáll.): Az erdélyi magyar irodalom bibliografiája. 1932. év. Erdélyi Múzeum. XXXVIII. évf. (1933) 10–12. sz. 474–490. 1933

CZIRJÁK Károly: A Kalotaszegi Néprajzi Múzeum. Erdélyi Fiatalok. IV. évf. (1933) 3. sz. 83–84. 1933

RAVASZ László: Kalotaszeg ünnepnapjai. Megnyílt a kalotaszegi ref. néprajzi múzeum. Ellenzék. LIV. évf. 1933. 238. sz. 1933

A. I. [ALBERT István]: A gyergyószentmiklósi székely népművészeti kiállítás. Csíki Lapok. 1933. 39. sz. p 1933

(n. n.) Népművészeti kiállítás Désen. Pásztortűz. 1933. 334–335. 1933

BACSÓ Gábor: A falu-munka mérlege. Erdélyi Fiatalok. 1933. 50–53. 1933

DÁVID István: A fiatal magyar erdélyi értelmiség. Korunk. VIII. évf. (1933) 6. sz. 441–448. 1933

JANCSÓ Béla: Gusti professzor és tanítványainak falu-munkája. Erdélyi Fiatalok. 1933. 46–49. 1933

FOLBERT Ottó: Kalotaszegi utam. Kós Károly ötvenedik születésnapjára. Erdélyi Helikon. VI. évf. (1933) 10. sz. 681–684. 1933

VIKÁR Béla: Folklór. 1. Gyarmathy Zsigáné esete a folklórral. Magyar Hírlap. XLIII évf. (1933) 109. sz. 11. p 1933

NAGY Ödön: Kalotaszeg. Ifjú Erdély. XII. évf. (1933) 3. sz. 36–37. 1933

BIHARI Béla: A román középosztály kialakulása. Korunk. VIII. évf. (1933) 7–8. sz. 532–540. 1933

BIHARI Béla: A mai román középosztály. Korunk. VIII. évf. (1933) 11. sz. 800–809. 1933

OROSZ Ferenc (összeáll.): Kolozsvári Kalauz és címtár. Erdélyi Kárpát Egyesület. Kolozsvár, 1933

COMŞA Vasile: Cinci sate din Ardeal. (Corneşti, Topa-Mică, Berindiş, Sîncraiul Almaşului, Mihăieşti). Cluj, 1933

KIS-VÁRDAY Gyula: A bukovinai székely falvak. Ethnographia. XLIV. évf. (1933) 3–4. sz. 131–139. 1933

BARTHA Károly: A kötött kapuk faragása és állítása Bágyban. Néprajzi Értesítő. XXV. évf. (1933) 1–2. sz. 17–20. 1933

L. L. [LÉVAI Lajos]: A székely-kapu. Ifjú Erdély. XI. évf. (1933) 8. sz. 116–117. 1933

DEBRECZENI László: Kalotaszegi tornyok Szilágyban. In: Szilágysági Református Naptár. 1933

KELEMEN Lajos: Biserica Sf. Mihail din Cluj. Boabe de Grîu. 1933. 129–137. 1933

BIRÓ József: A kolozsvári Bánffy-palota és tervező mestere, Johann Eberhard Blaumann. Erdélyi Múzeum. XXXVIII. évf. (1933) 10–12. sz. 446–463. 1933

SZILÁDY Zoltán: A székely és a kalotaszegi ház és viselet. Erdélyi Helikon. VI. évf. (1933) 2. sz. 141–143. 1933

VITA Zsigmond: A székely szőttes divatja. Ellenzék. 1933. 255. sz. 1933

SZAPPANYOS Gabriella, Sz.: Fölfedező úton. Pásztortűz. 1933. 433–434. 1933

SZÁSZ Ferenc: Kalotaszeg kincsesháza. Pásztortűz. XIX. évf. (1933) 19. sz. 390. 1933

UNDI Mariska: Kalotaszegi írásos hímzés. Budapest, 1933

DEZSÉRI György: A mai erdélyi magyar középosztály. Korunk. VIII. évf. (1933) 2. sz. 115–123. 1933

KNÉZY Judit: Adatok a jobbágyparaszti gondolkodás, szemlélet történetéből. Ethnographia. CIV. évf. (1993) 1. sz. 57–77. 1933

SOLYMOSSY Sándor: A vas babonás ereje. Ethnographia. XLIV. évf. (1933) 3–4. sz. 97–117. 1933

SZENDREY Zsigmond: A néphit fehér kigyója. Ethnographia. XLIV. évf. (1933) 3–4. sz. 162. 1933


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék