jakab albert zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

SALAMON Anikó: 7 tétel lapozás: 1-7

SALAMON Anikó: A népi kultúra szerepe az értelmiségi tudat formálásában. In: Tóth Sándor (összeáll.): Látóhatár. Tizenöt tanulmány. Dacia Könyvkiadó. Kolozsvár, 1973

SALAMON Anikó – VASAS Samu: Kalotaszegi ünnepek – európai népszokások. Korunk. XLI. évf. (1982) 5. sz. 336–343. 1982

VASAS Samu – SALAMON Anikó: Kalotaszegi ünnepek. Gondolat Kiadó. Budapest, 1986

SALAMON Anikó: Egy büntető rítus jelentései. TETT. (1979) 3. sz. 23–25. 1979

SALAMON Anikó: Életbe játszott hagyomány. Egy rítus jelhasználata. Korunk. XL. évf. (1981) 1. sz. 21–27. 1981

SALAMON Anikó: Háromszéki népballadák. Utunk. XXIX. évf. (1974) 17. sz. 4. 1974

SALAMON Anikó: Így teltek hónapok, évek. Öt életrajz. A szövegeket válogatta és gondozta, az előszót és a jegyzeteket írta Salamon Anikó. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1979


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék