jakab albert zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

216 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 211-216

BERECZKY Sándor: Népdal a szórványokban. Erdélyi Ifjúság. 1938. 51. 1938

BÉRES Katalin: Szőkefalvi nótafák. Művelődés. XXIV. évf. (1971) 10. sz. 16–17. 1971

BOLDIZSÁR ZEYK Imre: Népi szertartásmesterek dícsérete. Művelődés. XXXIX. [XLIII.!] évf. (1990) 3. sz. 22–24. 1990

BORSAI Ilona: Régi stílusú elemek megjelenése az új magyar népdalstílusban. Ethnographia. LXXXVIII. évf. (1977) 1. sz. 136–146. 1977

BRANDSCH, Gottlieb: Zur Metrik der siebenbürgisch-deutschen Volksweisen. Nagyszeben, 1905

BRANDSCH, Gottlieb: Werden und Entstehen der Volkslieder. Nagyszeben, 1906

CSIRE József: Dalaink javára gyújtsunk! Művelődés. XXV. évf. (1972) 7. sz. 44. és 52. 1972

CSÜRY Bálint: A magyar népdal. Ifjú Erdély. VI. évf. (1928) 8. sz. 145–146., 9. sz. 164–166., 10. sz. 185–187. 1928

(d.) [DSIDA Jenő]: „Egy dalt énekeljen úr és paraszt”. Beszélgetés Delly Szabó Gézával a „Nótabokrétá”-ról. Keleti Újság. 1935. 15. sz. 1935

DÁNIELISZ Endre: Kétnyelvű népdalok. Fáklya. XXVI. évf. (1971) 283. sz. 3. 1971

DÁNIELISZ Endre: A makaronikus népdal. Művelődés. XXX. évf. (1977) 5. sz. 43–45. 1977

DÁNIELISZ Endre: Cîntece bilingve din Bihor. Foaia Noastră. (Gyula) XXIX. évf. (1979) 31. sz. 7. 1979

DEBRECZENI László: Nótafáink. Ifjú Erdély. 1930. 46–48. 1930

DÉGH Linda: Egy székely lakodalmi ének eredetének kérdése. Ethnographia. LXI. évf. (1950) 1–2. sz. 57–74. 1950

DEMÉNY István Pál: A moldvai csángó népdalok és a népköltészet történetével kapcsolatos dilemmák. Erdélyi Múzeum. LXII. évf. (2000) 3–4. sz. 246–247. 2000

DOMOKOS Mária: „Néprajz és zenetörténet”. Ethnographia. XCIV. évf. (1983) 4. sz. 562–566. 1983

DOMOKOS Pál Péter: A csíki énekeskönyvek. In: Csutak Vilmos (szerk.): Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára. Székely Nemzeti Múzeum. Sepsiszentgyörgy, 1929

DOMOKOS Pál Péter: A csíki énekeskönyvek. Kolozsvár, 1929

DOMOKOS Pál Péter: A Csíkcsobotfalvi Kájoni Kézirat. Zenei Szemle. I. évf. (1929) 25–30. 1929

DOMOKOS Pál Péter: A Csíkcsobotfalvi Kájoni Kézirat. ItK. (1929) 209–214. 1929

DOMOKOS Pál Péter: A magyar népdal. Erdélyi Iskola. 1937–38. 17–20. 1937

DOMOKOS Pál Péter: A magyar népdal és énekkari műveltségünk. Erdélyi Iskola. 1937–1938. 62. 1937, 1938

DOMOKOS Pál Péter: Zemlény János kéziratos énekeskönyve (XVII. század). (Erdélyi Tudományos Füzetek, 113.) Erdélyi Múzeum-Egyesület. Cluj–Kolozsvár, 1939

DOMOKOS Pál Péter: Népünk dallamemlékezete. Magyar Kórus. (1949) 1612. 1949

DOMOKOS Pál Péter: Egy népballada dallama. Ethnographia. LXIII. évf. (1952) 150–159. 1952

ECKHARDT Sándor: Az igazi magyar népdal. [Bartók–Kodály gyűjtése.] Ellenzék. 1924. 79. sz. 1924

ERDÉLYI Pál: A virágének. Ethnographia. X. évf. (1899) 4. sz. 257–269.; 5. sz. 338–352. 1899

ERDÉLYI Zsuzsanna: Gondolatok a rítusénekekről és műfaji kapcsolataikról. In: Bari Károly (szerk.): Tanulmányok a cigányságról és hagyományos kultúrájáról. Petőfi Sándor Művelődési Központ. Gödöllő, 1998

FABÓ Bertalan: Vitás kérdések a magyar népdal, népzene és táncz terén. (Válasz Seprődi János czikkére.) Erdélyi Múzeum. XXVI. évf. (1909) 2. sz. 215–232. 1909

FARAGÓ József: Vigyázzunk a népdalra! Ifjúságunk. XI. évf. (1943) 5. sz. 3–4. 1943


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék