jakab albert zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

236 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 211-236

BALÁSSY Dénes: Népdalok. Magyar Nyelvőr. VIII. évf. (1879) 3. sz. 144., 10. sz. 480.; IX. évf. (1880) 5. sz. 240.; X. évf. (1881) 5. sz. 240. 1880, 1881

BALOGH Dezső: Szilágysági népdalcsokor. Zilah, 1974

BANDI Dezső (szerk.): Tiszta búzából. Nyárádköszvényesi népdalok. Művelődés. XXIII. évf. (1970) 9. sz. 37–40. 1970

BANDI Dezső (szerk.): Tiszta búzából. (Nyárádköszvényesi népdalok.) Marosvásárhely, 1970

BANDI Dezső (szerk.): A falu nótája. (Marosmagyarói népdalok.) Marosvásárhely, 1970

BANDI Dezső (szerk.): Szerelem – szerelem. (Backamadarasi népdalok.) Marosvásárhely, 1970

BARÁTH Ferencz: Székely népdal. Magyar Nyelvőr. II. évf. (1873) 12. sz. 566. 1873

BARI Károly: Moldvai cigány epikus énekek. Korunk. 3 f. IX. évf. (1998) 1. sz. 76–79. 1998

BARTÓK Béla: Cântece poporale româneşti din comitatul Bihor (Ungaria). – Chansons populaires roumaines du département Bihar (Hongrie). Bucureşti, 1913

BARTÓK Béla: Volksmusik der Rumänen von Maramures. München, 1913

BARTÓK Béla: Csujogató. Népdal. Művelődési Útmutató. II. évf. (1949) 1. sz. 83–86. 1949

BARTÓK Béla: Olyan nap nem jő… [Maros-Torda megye.] Falvak Népe. II. évf. (1946) 3. sz. 14. 1946

BARTÓK Béla: Leánykérő. Népdal. Művelődési Útmutató. II. évf. (1949) 2. sz. 61–65. 1949

BARTÓK Béla – KODÁLY Zoltán: Erdélyi magyar népdalok. Budapest, 1921

BARTÓK Béla – KODÁLY Zoltán: Erdélyi magyarság. Népdalok. Népies Irodalmi Társaság. Budapest, 1923

BARTÓK Béla – KODÁLY Zoltán: Transylvanian. Hungarians Folksongs. Budapest, 1923

BARTÓK Béla – KODÁLY Zoltán: Les Hongrois de Transylvanie. Chansons populaires. Budapest, 1923

BARTÓK Béla – KODÁLY Zoltán (szerk.): A Magyar Népzene Tára. II. Jeles napok. Sajtó alá rendezte Kerényi György. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1953

BENCZÉDI Huba (szerk.): Felsütött az esthanali csillag. Kézdiszentléleki népdalok. Népi Alkotások Kovászna Megyei Háza. Sepsiszentgyörgy, 1970

BOÉR Miklós: Népdalok. [Szilágyság.] Magyar Nyelvőr. VIII. évf. (1879) 5. sz. 240.; XVI. évf. (1887) 3. sz. 144. 1879, 1887

BOROS Zoltán – KACSÓ Judit (szerk.): Énekben hallottam…(Régi magyar világi énekek.) Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1981

BUDAI Domokos: Népdalok. [Nagyenyed.] Magyar Nyelvőr. XXXVIII. évf. (1909) 1. sz. 46. 1909

BURA László: Gyári dalok. Művelődés. XXXI. évf. (1978) 8. sz. 19–20. 1978

BURA László – BREJAN-ALBERT György: Népdalok és népballadák Szatmár megyéből. Művelődés. XXVI. évf. (1973) 4. sz. 32–38. 1973

BURA László – FEJÉR Kálmán: Népdalok. [Szatmár megye.] In: Bura László – Fejér Kálmán – Petkes József: Szatmár vidéki néphagyományok. Népdalok és szőttesek. Szatmár megyei Művelődési és Szocialista Nevelési Bizottság–Népi Alkotások és Művészeti Tömegmozgalom Szatmár megyei Irányító Központja. Szatmár, 1979

CHALUPKA Rezső: Régi székely népdal. Magyar Nyelvőr. XIV. évf. (1885) 12. sz. 566. 1885

CHALUPKA Rezső: Népdalok. [Szatmár megye.] Magyar Nyelvőr. XVI. évf. (1887) 10. sz. 480., 11. sz. 528., 12. sz. 576.; XVII. évf. (1888) 7. sz. 336. 1887, 1888

CSATAGHI L. L.: Népdalok. [Csíkbánfalva.] Magyar Nyelvőr. XI. évf. (1882) 2. sz. 96. 1882

CSENKI Imre: Széki nóták. Budapest, 1960

CSŰRY Bálint: Ősrégi magyar nóták. (Bartók–Kodály gyűjtése.) Pásztortűz. 1924. II. 38. 1924


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék