jakab albert zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar néprajzi bibliográfia
    év 1653 1731 1762 1768 1771 1778 1783 1786 1794 1796 1799 1801 1804 1809 1811 1818 1819 1824 1832 1833 1836 1837 1838 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1851 1852 1853 1854 1856 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    1992: 307 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 301-307

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

CSERBÁK András – KULIN Imréné – SERFŐZŐNÉ Gémes Magda – TOLDYNÉ HUBAI Emőke (összeáll.): Magyar néprajzi bibliográfia. Ungarische Volkskundliche Bibliographie. Hungarian Folklore Bibliography 1990. Szerkesztette Cserbák András. Néprajzi Múzeum. Budapest, 1992

DOMONKOS Ottó – NAGYBÁKAY Péter (szerk.): Magyarország kézművesipartörténetének válogatott bibliográfiája. MTA Néprajzi Kutató Intézet. Budapest, 1992

TÓTH Kálmán – GÁBOR Dénes (szerk.): Romániai magyar könyvkiadás 1944–1949. Erdélyi Múzeum-Egyesület. Kolozsvár, 1992

FARAGÓ József: Mikes Kelemen törökországi leveleinek magyar néprajzi forrásértéke. In: Hopp Lajos – Pintér Márta Zsuzsanna – Tüskés Gábor (szerk.): Irodalom, történelem, folklór. Mikes Kelemen születésének 300. évfordulójára. A budapesti Mikes-konferencián elhangzott előadások. Ethnica Kiadó. Debrecen, 1992 83–86.

IMREH István: „Látom az életem nem igen gyönyörű. Művelődés. XLI. [XLV.!] évf. (1992) 6. sz. 41–44.

IMREH István: Alsó-Fehér megyei faluszámadások. Művelődés. XLI. [XLV.!] évf. (1992) 12. sz. 37–40.

IMREH István – PATAKI József: Kászonszéki krónika, 1650–1750. Európa Kiadó–Kriterion Könyvkiadó. Budapest–Bukarest, 1992

BARABÁS Jenő: Verbreitungskarten und Atlanten in der ethnologischen Forschung. [Néprajzi térképek és atlaszok a kutatásban.] Ethnologica et Folcloristica Carpathica. VII–VIII. évf. (1992) 2. sz. 319–327.

BARABÁS Jenő – DIÓSZEGI Vilmos – GUNDA Béla – MORVAY Judit – SZOLNOKY Lajos (szerk.): Magyar Néprajzi Atlasz. VII (440–507 térkép). Akadémiai Kiadó. Budapest, 1992

BARABÁS Jenő – DIÓSZEGI Vilmos – GUNDA Béla – MORVAY Judit – SZOLNOKY Lajos (szerk.): Magyar Néprajzi Atlasz. VIII (508–567 térkép). Akadémiai Kiadó. Budapest, 1992

BARABÁS Jenő – DIÓSZEGI Vilmos – GUNDA Béla – MORVAY Judit – SZOLNOKY Lajos (szerk.): Magyar Néprajzi Atlasz. IX (568–634 térkép). Akadémiai Kiadó. Budapest, 1992

VÉGH József: Teljessé vált a Magyar Néprajzi Atlasz. Beszélgetés Barabás Jenő professzorral, az atlasz szerkesztőjével. Akadémiai Magazin. III. évf. (1992) 2. SZ. 39–43.

FARAGÓ József: Egy erdélyi hungarológiai intézet iránt való jámbor szándék. Nyelvünk és Kultúránk. XXII. (1992) 86. sz. 88–91.

PÉNTEK János: Magyar műhely Kolozsváron – hungarológiai műhelyek Romániában. Nyelvünk és Kultúránk. XXII. (1992) 88. sz. 79–84.

POZSONY Ferenc: The Foundation of the Kriza János Folklore Association. Hungarian Studies. VII. évf. (1991–1992) 1–2. sz. 215–217.

ZAKARIÁS Erzsébet: Számvetés két év után. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. II. évf. (1992) 1–2. sz. 4–6.

BALÁZS Lajos: Egyház és néprajz. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. II. évf. (1992) 1–2. sz. 32–33.

DACZÓ Árpád Lukács, P.: Beszámoló az erdélyi római katolikus papság néprajzi tárgyú lelkinapjáról. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. II. évf. (1992) 1–2. sz. 33–34.

KESZEG Vilmos – POZSONY Ferenc: Társaságunk 1993-as vándorgyűlésének témái. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. II. évf. (1992) 1–2. sz. 19.

ZAKARIÁS Erzsébet: A Kriza János Néprajzi Társaság idei első vándorgyűlése. Művelődés. XLI. [XLV.!] évf. (1992) 4. sz. 4.

BÁTKY Zsigmond: Útmutató néprajzi múzeumok szervezésére. Reprint. Sajtó alá rendezte és utószóval ellátta Selmeczi Kovács Attila. (Series Historica Ethnographiae. A Néprajzi Múzeum tudománytörténeti kiadványsorozata, 5.) Néprajzi Múzeum. Budapest, 1992

DOMONKOS János: Az egykori Székely Nemzeti Múzeum Sepsiszentgyörgyön. Guzsalyas. IV. évf. (1992) 3–4. sz. 16–17.

INCZE László: Céhek, mesterségek múzeuma. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. II. évf. (1992) 1–2. sz. 22–27.

KISGYÖRGY Zoltán: A csernátoni Múzeum Thúry-harangja. Csernátoni Füzetek. II. évf. (1992) 3. sz. 2.

SCHWALM Edit, Cs: A Dobó István Vármúzeum kalotaszegi hízéseinek lakástextiljei. Agria. XXVII–XXVIII. (1991–1992) 399–429.

GAZDA Klára (összeáll.): Zsuzsi és Andris népviseletben. Kiállítás a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum anyagából. Megyei Múzeum. Veszprém, 1992

ADORJÁNI Rudolf Károly: Néprajzi szakkör a Kis-Küküllő mentén. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. II. évf. (1992) 1–2. sz. 30–32.

FARAGÓ József: A csíkszeredai tanulók néprajzi gyűjtőmunkája. Hargita Népe. IV. évf. 1992. júl. 11. 133. sz. 3.

KÓSA László: Die Volkskunde Siebenbürgens. [Erdély néprajza.] Ethnologica et Folcloristica Carpathica. II. évf. (1992) 6–7. sz. 637–655.

MOLNÁR János: Gyűjtők a csángó vidékeken. Téka. (1992) 12. sz. 8–9.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék